Gói thảo dược xông cơ thể

30.000

Thảo dược xông – 100% tự nhiên gồm Sả dược liệu, Hương nhu, Quế chi, Ngải cứu.